Prax pre študentov vysokých škôl

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici oznamuje, že prax pre študentov vysokých škôl bude v tomto školskom roku v dvoch termínoch: 21. – 25. 11. 2016 a 27. 2. – 3. 3. 2017. Žiadosti o vykonanie praxe treba podať mailom alebo poštou do 16. 11. 2016 resp. do 23. 2. 2017.

V žiadosti je nutné uviesť zameranie praxe a o ktorý z termínov žiadate. Prosíme uviesť aj kontakt (telefón, mail). Žiadosti po termíne uzávierky nebudú akceptované.