„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Občianske združenie

Zoznam dokumentov

Stanovy občianskeho združenia Zelený dom Skalica
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Použitie finančných prostriedkov z 2% – v r. 2016