„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja

Podmienky poskytovania sociálnych služieb a výpočet úhrady za poskytované služby v zariadení sú zakotvené vo Všeobecne záväznom nariadení Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014 schváleného zastupiteľstvom TSK dňa 17. 12. 2014, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 1. 1. 2015.(VZN č. 30 – 2014)